1. Thời gian giao hàng:

- Trung bình thời gian giao hàng sẽ dao động trong khoảng  15 đến 30 ngày phụ thuộc vào số hạng mục mà khách hàng yêu cầu.
- Căn cứ vào từng đơn hàng cụ thể và tình hình sản xuất ở xưởng mà Nội thất VDF sẽ thỏa thuận thời gian giao hàng với khách hàng để đạt được sự đồng thuận.